Şeref Başkanı’ndan
Mesaj  

Hastaların tedavide beklediği

gelişmeleri ve yenilikçi

beklentileri bugünden tasarlıyoruz…